Game als afstudeervenster voor Inholland Business Studies

Vorig jaar is de nieuwe studierichting Business Studies op Hogeschool Inholland van start gegaan. Om het tweede jaar af te trappen wilde zij een integrale en engaging business simulatie inzetten die als kick-off de markering was van het nieuwe studiejaar maar vooral ook een venster moest gaan bieden op de afstudeerrichtingen én het toekomstig werkveld van de studenten. Na goed beraad is vastgesteld dat de T-Challenge, ontwikkeld voor en mede door het hoger onderwijs, het best op de wensen van Inholland paste.
Simenco levert al vele jaren haar serious games aan diverse studierichtingen van Inholland, soms met ondersteuning live op locatie. Maar vaak ook verzorgen de docenten zelfstandig de uitvoering van de games en zijn wij op de achtergrond bereikbaar voor vragen. In dit specifieke geval ging het om een vrijwel simultane uitvoering van 3 dagen gaming op 5 vestigingen binnen dezelfde week met op de openings- en sluitingsdag ondersteuning van Simenco op locatie. En uiteraard met de bijdrage van heel veel speciaal door ons getrainde docenten. Al met al een flinke logistieke uitdaging op een totaal aantal van meer dan 600 studenten verdeeld over de 5 locaties. Uiteraard werd er niet alleen de T-Challenge gespeeld, maar werden visies en strategieplannen beschreven en verdedigd en werden de studenten gevraagd binnen hun virtuele onderneming de rollen (CEO, CFO, etc.) op een gestructureerde manier te verdelen én in te vullen. Aan het einde van een ‘werkdag’ gingen de studenten die eenzelfde rol hadden vervuld met elkaar in discussie over valkuilen, successen en inzichten die ze hadden opgedaan.
Over de invulling van hun rol en de koppeling met één van de 5 afstudeerrichtingen van Business Studies dienden zij ook een korte samenvatting te schrijven. De succesvolle sessies werden op dag drie afgesloten met presentaties door de teams en een evaluatie en een prijsuitreiking met wisselbekers per vestiging.

Meer weten? Neem dan contact op met Simenco.