Management Development

Een Management Developmentprogramma leidt mensen op om succesvol op managementniveau leiding te kunnen geven aan een bedrijf, een afdeling of een proces. In boeken kunnen zij de theorieën over management tot zich nemen en in het bedrijfsleven de praktijk leren. Een business game is het ideale instrument om de koppeling tussen theorie en praktijk te maken en zo dit leerproces te versnellen en beter te laten beklijven.

Hoe en waarom
De grote kracht van een Management Developmentprogramma is dat het inzicht geeft in dynamische, complexe processen. Management is een dynamisch en complex proces: de afstemming tussen marketing en productie, het verschil tussen kosten en uitgaven, concurreren of samenwerken, lange termijn versus korte termijn, et cetera. Een goed Management Developmentprogramma bewerkstelligt dat deelnemers daadwerkelijk begrip van en inzicht in deze complexe management processen krijgen. Deelnemers beperken zich daarbij niet tot de theorie, maar dienen actief aan de slag te gaan, waarbij de resultaten in de simulatie afhankelijk zijn van de beslissingen van de deelnemer én van de omgeving.

Management Developmentprogramma's samenstellen en contact
Simenco doet er alles aan uw Management Developmentprogramma perfect te laten aansluiten op situaties in uw organisatie. Bij de vormgeving houden we rekening met uw wensen en zijn toegespitste simulaties mogelijk. Maakt dit u nieuwsgierig? Neem dan contact op met Simenco en wij vertellen u meer.