Onderwijs

In het competentiegericht onderwijs zijn kennis, houding en vaardigheden van meet af aan geïntegreerd, waardoor er een betere aansluiting is op de gevraagde competenties in het bedrijfsleven.

Games passen uitstekend in de actuele ontwikkeling naar actieve opleidingsvormen waarbij leren en werken dichter bij elkaar worden gebracht. De onderwerpen waarop de game betrekking heeft, kunnen zeer divers zijn. Maar in alle gevallen is het oefenen, experimenteren en leren in een bijna werkelijke werksituatie motiverend en zorgt het voor een goede transfer van het geleerde naar de toekomstige arbeidspraktijk.