Opleiding

Bijna alle processen in organisaties in de dienstverlenende, industriële en overheidssector worden almaar dynamische en complexer, alsmede de organisaties zelf. Om de vaardigheden en kennis van alle betrokkenen up-to-date te houden, wordt leren in organisaties steeds belangrijker. Organisaties nemen dan ook verschillende maatregelen om hun werknemers effectief op te opleiden. Hoe beter een organisatie dit doet, des te beter zij de concurrentie vóór kan blijven.

Een van de grootste uitdagingen daarin is het gat tussen opleiden en doen overbruggen, het verschil tussen iets weten en iets doen. Enkel instructie is niet voldoende om essentiële professionele vaardigheden aan te leren. Om prestaties werkelijk te verbeteren zal het gat tussen weten en doen moeten worden gedicht.

Door de afstand tussen leeromgeving en praktijk zo klein mogelijk te houden, kunnen serious games zo enorme waarde toevoegen aan opleidingen. De didactische basis hiervan is leren door te doen.