Verandertraject

Vele organisaties ontwikkelen nieuwe veelbelovende strategieën om er pas bij de implementatie achter te komen dat het uitermate lastig is om ze uit te voeren. Succesvolle veranderingstrajecten zijn niet alleen afhankelijk van een zorgvuldig doordachte strategie, maar ook van een bedrijfscultuur die open staat voor verandering.

Veel weerstand tegen veranderen ontstaat doordat medewerkers niet betrokken zijn bij het proces, niet begrijpen wat de noodzaak tot verandering is en daardoor niet bereid zijn om te veranderen.

Geef medewerkers de kans om de noodzaak tot verandering te laten ervaren nog voordat deze zich aandient. Zorg dat de onzekerheid en het natuurlijke wantrouwen omslaat in vertrouwen en een actieve inbreng. Game-based workshops kunnen u helpen om samen met medewerkers, partners of klanten de toekomst te ervaren en te leren van deze ervaring zodat de gewenste verandering natuurlijker zal verlopen.