CoffeeChallenge : Advanced finance

CoffeeChallenge is speciaal ontwikkeld voor hbo-opleidingen met een module Finance & Accounting, in samenwerking met docenten van de Hogeschool Saxion. Studenten spelen deze business game als losstaand spel of als vervolg op FinFun, individueel of in team verband, tegen andere studenten.

De kracht van CoffeeChallenge ligt in de nauwe aansluiting tussen de (wat meer geavanceerde) Finance leerdoelen en de uitdagingen in de game. Studenten maken hun eigen keuzes, zijn zelf verantwoordelijk voor de onderneming en krijgen daarbij ook nog eens te maken met concurrerende teams.

De spelers zien direct of de verkoop goed loopt en waar ze kunnen verbeteren. Door dit snelle inzicht in de resultaten en de keuzevrijheid staat de lesstof dichterbij dan opdrachten uit een boek, waardoor studenten enthousiaster zijn en de informatie beter beklijft.

Voordelen van deze game zijn:
1. Studenten maken spelenderwijs kennis met geavanceerde financiële begrippen.
2. Leerlingen besteden meer tijd aan de stof doordat ze meer gemotiveerd zijn.
3. Door een geïntegreerde leerervaring begrijpen studenten de stof beter.
4. Begrip van de financiële concepten wordt getoetst aan de hand van persoonlijke objectieve opdrachten.

 

Case

In het verhaal zetten de spelers hun eerste koffiezaak op, met de opbrengsten van de Barista-kar uit FinFun. Voortbouwend op basisconcepten als opbrengsten versus ontvangsten, afschrijvingen en winst- en verliesrekeningen, breiden de leerlingen stapsgewijs hun kennis van financiële concepten uit. Zo leren ze begrippen als vreemd vermogen, break-even en ratio-analyse en netto contante waarde.

Budgetteren en voorspellen zijn noodzakelijk voor het succes van de koffiezaak. Daarbij worden de studenten ook uitgedaagd om de verbinding te leggen tussen finance en andere managementgebieden, zoals HR, marketing en inkoop.

De keuzes die de spelers maken beïnvloeden het vervolg van de game. En dat is niet het enige: ook de strategie van andere teams heeft invloed op het succes van de koffiezaak.

 

Uitvoeringsvormen

Leerlingen spelen de game individueel (tegen de software) of in kleine teams (tegen andere studenten). CoffeeChallenge is goed te combineren met theorie en workshops, omdat de docent het speeltempo bepaalt. En doordat studenten in de game zien waar ze fouten maken, weten ze welke theorie ze nog eens kunnen nalezen.

Leerdoelen

Tijdens de game ervaren studenten de impact van hun eigen keuzes en de concurrentie van andere teams op hun resultaten. Deze autonomie en competitie dragen bij aan de intrinsieke motivatie en nodigen studenten tegelijkertijd uit tot actief nadenken over oorzaak/gevolg-relaties.

Passende leerdoelen van CoffeeChallenge zijn:

  • het zelfstandig besluiten over tactische beslissingen en investeringen in een competitieve markt;
  • lezen van financiële rapportages zoals de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht;
  • kennis en toepassen van financiële begrippen zoals vreemd vermogen en vaste en variabele kosten;
  • opstellen van diverse budgetten en forecasts (omzet, kosten, winst, kaspositie);
  • uitvoeren van investeringsanalyses aan de hand van het break-even punt, de terugverdientijd en de netto contante waarde;
  • uitvoeren van een ratio-analyse op de eigen onderneming.

 

Opdrachtenmodule

De game bevat een aanvullende opdrachtenmodule die objectief leerdoelen kan toetsen. De opdrachten worden gevoed door de game-data, waarbij de eerdere beslissingen van de student de optimale oplossing beïnvloeden. Om de nakijkdruk voor de docent te minimaliseren doet het gamemodel een uitspraak over de juistheid van de ingevulde opdracht. De opdrachtmodule is per sessie aan of uit te zetten.

 

 

Vragen?

Wij staan u graag te woord

Contact