Serious Games

Back to the overview

FinFun: finance game

De kracht van de game ligt in de nauwe aansluiting tussen de financiële leerdoelen en de uitdagingen in de game. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor de onderneming en maken zelf keuzes. Daarbij zien ze direct of de verkoop goed loopt en waar ze kunnen verbeteren. Door de keuzevrijheid en het snelle inzicht in de resultaten staat de stof dichterbij dan een opdracht uit een boek, waardoor studenten enthousiaster zijn en de stof beter beklijft.

Voordelen van deze game zijn:

 1. Studenten maken spelenderwijs kennis met financiële begrippen.
 2. Leerlingen besteden meer tijd aan de stof doordat ze meer gemotiveerd zijn.
 3. Door een geïntegreerde leerervaring begrijpen studenten de stof beter.
 4. Begrip van de financiële concepten wordt getoetst aan de hand van persoonlijke objectieve opdrachten.

 

Case

In het verhaal krijgen de spelers geld van een rijke oom om een Barista-kar te starten. De studenten gaan aan de slag en worden verantwoordelijk voor onder meer de in- en verkoop van koffie en het onderhoud aan de kar.
Tijdens de game maken leerlingen kennis met financiële begrippen zoals opbrengsten versus ontvangsten, afschrijvingen en winst- en verliesrekeningen.
Natuurlijk lopen de zaken niet altijd zoals verwacht. Zo kunnen spelers zich aansluiten bij festivals om koffie te verkopen, maar wat doen ze als er regen voorspeld is, of juist extreme hitte? De keuzes die spelers maken hebben invloed op het vervolg van de game.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerdoelen

Tijdens de game maken studenten zelfstandig keuzes. Deze autonomie draagt bij aan de intrinsieke motivatie en tegelijkertijd nodigt het studenten uit actief na te denken over oorzaak/gevolg-relaties.
Passende leerdoelen van FinFun zijn:

 • het zelfstandig besluiten over tactische beslissingen en investeringen in een opkomende markt;
 • het lezen en opstellen van financiële rapportages zoals de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht;
 • kennis over en het toepassen van financiële begrippen zoals debiteuren, crediteuren en afschrijvingen.

Spelenderwijs worden, onder meer, de volgende financiële begrippen geïntroduceerd

 • Opbrengsten versus Ontvangsten
 • Afschrijvingen
 • Balans
 • Resultatenrekening
 • Kasstroomoverzicht

 

Opdrachtenmodule

De game bevat een aanvullende opdrachtenmodule die leerdoelen op een objectieve manier toetst. De opdrachten worden gevoed door de gamedata, waarbij eerder genomen beslissingen van invloed zijn op de optimale oplossing. Om de nakijkdruk voor de docent te minimaliseren, doet het gamemodel uiteindelijk een uitspraak over de juistheid van de ingevulde opdracht.

 

Uitvoeringsvormen

De game is zeer goed te combineren met theorie en workshops. Doordat studenten in de game zien waar ze fouten maken, weten ze welke theorie ze nog eens kunnen nalezen. Tegelijkertijd kunnen docenten aanvullende lesstof behandelen in een klascontext.

 

Werking

FinFun wordt geleverd als Software as a Service. Simenco verzorgt de hosting en support van de game.
Zowel begeleider en de spelers hoeven niets te installeren, een moderne webbrowser en internet verbinding zijn genoeg. De begeleider heeft een eigen dashboard voor de operatie van de game, kan de voortgang van de individuele speler bekijken en raportages inzien over de spelers en statisitieken van de sessie.
Informatie die nodig is voor het spelen van FinFun wordt behandeld onder de richtlijnen van de AVG.

Questions?

We are happy to help you

Contact