Openbaar Bestuur Simulatie

Case

De deelnemers vormen in teamverband het college van burgemeester en wethouders van een fictieve gemeente, Amersdoorn. Als eerste stelt elk team de speerpunten op die de basis vormen voor het collegeprogramma. Dit is de belofte aan de burger. Wat is deze politieke belofte waard en wie kan deze inlossen?
De beleidsvoornemens moeten worden omgezet in concreet uitvoerbaar beleid. Hiervoor heeft het team de beschikking over een uitgebreide portfolio aan uit te voeren projecten, speciaal door uw ambtenaren opgesteld. Maar welke gaat u ook daadwerkelijk uitvoeren? Wat zullen de verwachte opbrengsten zijn? En vooral, wat gaat dat allemaal kosten?
U wordt daarin terzijde gestaan door een ‘rekenkamer’ die u de financiële consequenties voorspiegelt. Kunnen de door u gewenste projecten worden uitgevoerd? Geld uitgeven aan uw speerpunten zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat u elders moet bezuinigen.
De teams worden afgerekend op financiële en maatschappelijke resultaten alsmede de burgertevredenheid. De doelstelling is uiteraard om na 4 beleidsjaren als college van B&W herkozen te worden voor de volgende bestuursperiode.
Via de Gemeentekrant worden de deelnemers op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen de gemeente. Allerlei onverwachte gebeurtenissen kunnen de beleidsvoering dusdanig verstoren dat creatieve en efficiënte oplossingen noodzakelijk zijn.

Extra programmaonderdelen

Aan de simulatie kunnen extra opdrachten gekoppeld worden zoals:

  • Strategieopdracht
  • Presentatieopdrachten
  • Samenwerkingsopdrachten
  • Teamrollenopdracht
  • Creatieve opdrachten
  • Verschillende incidenten en scenario’s (krimp van het inwoneraantal, financiële krapte)
  • Analyse van het besluitvormingsproces

Uitvoering

De simulatie is zowel op afstand te spelen via internet als live op locatie. De eerste mogelijkheid leent zich goed voor het spelen over een langere periode. De tweede optie wordt vaak gebruikt wanneer de simulatie op één of twee dagen plaatsvindt.

Doelgroep

De simulatie is geschikt voor bestuurders en medewerkers van lokale, regionale en landelijke overheden en organisaties die regelmatig met deze instanties te maken hebben. Een HBO werk- en denkniveau is gewenst.
Het aantal deelnemers kan variëren tussen de 12 en 150 personen. De deelnemers worden ingedeeld in teams van drie tot vijf personen.

Leerdoelen

  • Inzicht in de wisselwerking tussen beleidsdoelstellingen en de uitvoering;
  • Inzicht in bestuurlijke en maatschappelijke dilemma’s;
  • Teambuilding

Begeleiding

Simulatiebegeleiders van Simenco dragen zorg voor de inhoudelijke en operationele begeleiding van de deelnemers. Afhankelijk van de doelstellingen kunnen trainers ingezet worden voor extra begeleiding op een speciaal vakgebied (bijv. overheidsfinanciën, groepsdynamica).

Vragen?

Wij staan u graag te woord

Contact